Ochrona obiektów

OCHRONA FIZYCZNA DORAŹNA – to 24 godzinny nadzór grup interwencyjnych nad chronionym obiektem, które podejmują natychmiastowa reakcję po otrzymaniu sygnału z lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego na chronionym obiekcie. Ponadto Patrol dokonuje prewencyjnych podjazdów pod chronione placówki.

OCHRONA FIZYCZNA STAŁA – umundurowani oraz odpowiednio przeszkoleni pracownicy pełnia służbę na chronionym obiekcie w godzinach ustalonych ze Zleceniodawcą, dokonując kontroli osób oraz pojazdów wpuszczanych lub opuszczających zakład, a także prowadzą książkę ruchu materiałowo – osobowego.

KONWOJOWANIE WARTOŚCI – polega na transporcie wartości pieniężnych przez konwojentów oraz samochody przystosowane z miejsca ich pobrania do punktu wskazanego przez Zleceniodawcę.