BHP i P.POŻ.

Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się bezpieczeństwu pożarowemu mieszkań, domów prywatnych małych, średnich oraz dużych zakładów pracy. Szereg zaniedbań związanych z niedopełnieniem wymogów stawianych przez przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej prowadzi wielokrotnie do konsekwencji karnych.

Brak odpowiedniego nadzoru ze strony wykwalifikowanego Inspektora ochrony p.pożarowej oraz brak należytej konserwacji sprzętu gaśniczego ,skutkuje bezpośrednim zagrożeniem utraty życia , zdrowia pracowników i majątku zakładowego, a także odmowami wypłaty odszkodowania z tytułu pożaru ze strony zakładów ubezpieczeniowych pomimo zawartej polisy.